Základní škola

24.09.2020, 11:51

Příprava na CAE - kroužek

Příprava k jazykovým zkouškám Cambridge English…

24.09.2020, 07:57

Sportuj ve škole

V letošním školním roce jsme opět otevřeli sportovní kroužek pod záštitou AŠSK „Sportuj ve škole“.…

23.09.2020, 09:46

Třídíme sklo

Environmentální osvěta v oblasti třídění odpadů…

22.09.2020, 13:32

Keramická dílna

Kroužek pracuje od 1. 10. v přízemí školní družiny …

22.09.2020, 12:55

Oznámení zákonným zástupcům

Na ZŠ Prameny bude tento pátek probíhat běžná výuka, pokud se nezmění nařízení MŠMT nebo MZ. …

22.09.2020, 12:49

Příprava na SŠ

Kroužek se zaměřuje na přípravu žáků k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.…

22.09.2020, 11:22

Hudební kroužek

Náplní hudebního kroužku je připravovat děti na pěveckou soutěž Karvinský talent, popřípadě na další kulturní akce a vystoupení žáků naší školy…

17.09.2020, 14:28

Důležité upozornění

Vážení rodiče, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od zítřejšího dne, tj. 18. 9. 2020 povinné roušky nejen ve společných prostorách, ale i při výuce žáků na 2. stupni ZŠ. …

15.09.2020, 21:19

Zkoušky Cambridge English

I v letošním školním roce 2020/2021 mají žáci naší školy možnost přihlásit se ke zkouškám z angličtiny Cambridge English Exams…

Adresa

ZŠ & MŠ Prameny,
příspěvková organizace


Prameny 838
734 01 Karviná
Zanechte nám zprávu