Zajištění nezbytné péče o děti

Základní škola

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření si Vás dovoluji informovat, že Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 16. března 2020 byla naše škola/školské zařízení/organizace (dále jen zařízení) určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let, a to s účinností od 17. března 2020. Toto opatření se týká dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil. 

stažený soubor.jfif
Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lenka Feberová
+420 596 387 405

Adresa

ZŠ & MŠ Prameny,
příspěvková organizace


Prameny 838
734 01 Karviná
Zanechte nám zprávu