Důležité upozornění

Základní škola

Vážení zákonní zástupci,

na základě celostátního nařízení je od zítřka 10.9. 2020 povinné mít roušku ve společných prostorách školy jak pro zaměstnance, tak pro žáky. Společnými prostorami se rozumí: šatny, chodby, toalety. Po přesunu do tříd nebo učeben roušky žáci mít nemusí, stejně tak pedagogové. Ve školní jídelně platí režim S ROUŠKOU pouze pro trenéry. Ostatním dospělým je vstup do jídelny ZAKÁZÁN. Prosím rodiče, aby velmi omezili osobní styk ve škole a pokud je to nutné, striktně měli roušky. Poučte i Vy své děti o nutnosti dodržování pravidel. Opravdu nikdo nechceme školu nebo třídy uzavřít a snažíme se chránit Vaše děti, Vás, sebe, ale i naše blízké a ostatní obyvatele našeho města. Velice si vážíme dosavadního přístupu Vás rodičů, je ukázkový a za to velice děkujeme. Ve škole probíhá denně zvýšená dezinfekce tříd, společných prostor,, jídelna dodržuje přísná hygienická pravidla, žádný cizí strávník do jídelny nechodí. Pevně věřím, že vše zvládneme. Za všechny zaměstnance Vám děkuji za podporu, pochopení a vstřícnost a přeji ať zůstaneme všichni zdraví, ale také optimisté.   

Mgr. Dagmar Glatzová, ředitelka ZŠ a MŠ Prameny

Adresa

ZŠ & MŠ Prameny,
příspěvková organizace


Prameny 838
734 01 Karviná
Zanechte nám zprávu