22. březen = Den Země (týdenní školní projekt)

Základní škola

 V týdnu od 19. 4. 2022 – 27. 4. 2022 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni Země pod názvem: „Den Země v předmětech“. Projekt navazuje na předcházející léta. Cílem projektu je zapojit žáky k zamyšlení v jakém životním prostředí žijí, jak minimalizují odpady, jak se chovají ke svému okolí a k přírodě vůbec ve všech oblastech života nejen formou připomenutí, ale i formou různých akcí a dílen ve všech vyučovacích předmětech s pojmy – Země, životní prostředí, energie, recyklace, odpady… (v rámci průřezového tématu EVVO). Projekt byl znovu doplněn i o témata, kterými jsou: palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad. Všechny třídy se také účastnily Celosvětové úklidové akce „Ukliďme svět“ věnované Světovému Dni Země ve středu 13. 4. 2022 – kdy se postaraly nejen o úklid bezprostředního areálu a okolí školy, ale také ve vzdálenějších lokalitách našeho města.    

Online zápis do školy

Adresa

ZŠ & MŠ Prameny,
příspěvková organizace


Prameny 838
734 01 Karviná
Zanechte nám zprávu