Organizace provozu v MŠ od 25.5.2020

Mateřská škola

Podmínky a organizace výchovně vzdělávacího procesu jsou popsány ve Vnitřním předpisu, který naleznete v příloze spolu s formulářem Čestné prohlášení. Tento formulář si vytisknete, vyplníte a vhodíte do schránky u ZŠ nebo u MŠ. V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout, bude k dispozici před vstupem do MŠ. Na místě jej vyplníte a odevzdáte pověřené osobě. Pro děti, které se budou vzdělávat ve školní družině, platí stejný postup, pouze si jej vyplníte ve ŠD. Bez vyplněného formuláře nebude vaše dítě do MŠ přijato. O rozdělení dětí do skupin budete včas informováni. V souvislosti s tímto vás žádáme o ZÁVAZNÉ sdělení, zda vaše dítě do mateřské školy nastoupí na tel. číslo 773 773 563 nebo na adresu zah.martina@seznam.cz

Zároveň se platí i školné na měsíc květen. Platba probíhá pouze v hotovosti. Peníze ( prosíme o přesnou částku 300,- Kč) v zalepené obálce se jménem dítěte předáte třídní učitelce. 

vykricnik.png

Adresa

ZŠ & MŠ Prameny,
příspěvková organizace


Prameny 838
734 01 Karviná
Zanechte nám zprávu