Archiv

Upozornění

Od 1. 9. 2019 dochází ve školní jídelně k těmto změnám:

S ohledem na navýšení stravného o 3,- Kč bude stravné činit:

Děti
1.-4. třída 22,- Kč
5.-8. třída 24,- Kč
9. třída 25,- Kč

Cizí strávníci 56,- Kč
částka se skládá z těchto položek:
- mzdový náklad 20,- Kč
- náklady na potraviny 25,- Kč
- provozní náklady 8,- Kč
- zisková přirážka 3,- Kč

Důchodci 53,- Kč
částka se skládá z těchto položek:
- mzdový náklad 20,- Kč
- náklady na potraviny 25,- Kč
- provozní náklady 8,- Kč

Těšíme se na naši spolupráci v novém školním roce, kolektiv školní jídelny


Výběr stravného na září

Stravné na měsíc září se vybírá v těchto dnech....

Více informací zde.


Informace pro strávníky

Strávníkům, kteří mají nastavenu platbu za stravné prostřednictvím příkazu k inkasu, bude platba na září stažena automaticky po 20. srpnu 2019.


Zrušení svačinek

Vážení rodiče, k 1. 9. 2019 dochází ke zrušení dopoledních svačinek pro žáky naší školy.