Zápis

SRDEČNĚ ZVEME NA ZÁPISY DO MŠ PRO ŠK. ROK 2018/2019

Zápis dětí do MŠ proběhne v úterý 15. 5. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin. Čtěte více!


K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte. S sebou si vezme rodný list dítěte a občanský průkaz. Při příchodu obdrží pořadové číslo, které bude současně registračním číslem dítěte po celou dobu rozhodování.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky budou v zákonné lhůtě oznámeny zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem a to na přístupném místě ve škole: na vstupních dveřích do MŠ, dále pak na informační tabuli MŠ a na internetových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Těšíme se na vás, milé děti i vážení rodiče.

Upozornění pro rodiče zde...


Dokumentace k zápisu

Kritéria k přijetí do MŠ zde...

Žádost o přijetí zde...


Informace k zápisu

Potřebné informace k zápisu naleznete zde...


Školní rok 2018/2019

Zápisy pro školní rok 2018/2019 proběhnou dne 15. května 2018 od 8 do 16 hodin.