Informace o škole

Info o školce

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Prameny je Statutární město Karviná. MŠ je třípodlažní budova, která se nachází v sídlištní zástavbě v těsné blízkosti Základní školy, je její součástí, podle potřeby lze přecházet z jedné budovy na druhou, což využívají jak děti obou škol, tak i zaměstnanci. Mateřská škola s kapacitou 100 dětí je čtyřtřídní, u každé třídyje samostatná výdejna jídla, šatna, sociální zařízení.

 Ve třídě Berušky jsou vzdělávány děti 2-3 leté. Ve třídě Veverky se vzdělávají děti z části připravující se na nástup do ZŠ a z části děti pětileté. Ve třídě Medvídci se vzdělávají děti všechny před nástupem do ZŠ.

 Sourozenci však mohou být na přání rodičů spolu na třídě bez ohledu na věk.

MŠ má novou moderní zahradu s dostatkem dětských atrakcí, která slouží nejen dětem mateřské a základní školy, ale je otevřena i pro veřejnost. Je vybavená pískovišti, průlezkami, houpačkou, klouzačkou, trampolínou. Přibyly nové herní prvky pro nejmladší děti. V areálu ZŠ využíváme tělocvičnu a nově zrekonstruované sportovní hřiště, átrium pro relaxaci a odpočinek, hudebnu i učebnu PC. V MŠ děti pracují s moderní interaktivní variabilní tabulí, a interaktivním přístrojem Omnneo Sweetbox. V předškolních třídě pravidelně 1x týdně probíhá příprava na výuku cizího jazyka - angličtiny, pod vedením aprobovaného pedagoga.

Další tradiční aktivity a zájmové činnosti jsou nabízeny opět v hojné míře - solná jeskyně, plavání, lyžování, škola v přírodě, výtvarné hrátky, zdravotní cvičení, pěvecký sbor a mnoho dalších...

 ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Dagmar Glatzová

 Vzdělání, výchovu a pohodlí vašich dětí zajišťují:

     vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Martina Zahatlanová

učitelky:

Třída Berušky - Táňa Petrigallová, Gražyna Burkotová

Třída Motýlci - Šárka Róžanská, Bc. Barbora Cyroňová

Třída Medvídci - Jana Waloszková, Bc. Martina Zahatlanová

Třída Veverky - Jana Volejníková, Michaela Kirvejová

školní asistent: Kateřina Jägerová  zaměstnanci provozu: Petra Maňasová, Soňa Provázková

  zaměstnanci školní jídelny:  Alice Szkatulová, Drahoslava Odložilová

Od 1. 9. 2017 pracujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Cestička do světa". Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení, vzdělávání, pro život, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve společnosti. Naučit se jednat v duchu základních lidských a etických hodnot a to vše na úrovni předškolního dítěte.